Nieuws en
Actualiteiten

19 september 2017

Bouwen onder nieuwe Omgevingswet wordt vergunningvrij

De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een grote verandering voor bouwend Nederland: het bouwen van een bouwwerk wordt in beginsel omgevingsvergunningvrij....

lees meer
29 juni 2016

Verplichte interne regeling voor klokkenluiders

Na jarenlang parlementair getouwtrek treedt op 1 juli 2016 de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking.

De Wet Huis voor Klokkenluiders opent...

lees meer

Wilt u persoonlijk kennis met ons maken?
Maak een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op
30 mei 2016

College van B&W Amsterdam besluit tot eeuwigdurend erfpacht voor nieuwbouw

Op 27 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. In onze nieuwsbrief...

lees meer
12 januari 2016

Hotelmatig verhuur van woonruimte; strenger toezicht door de gemeente Amsterdam

De afgelopen tijd hebben we veelvuldig kennis kunnen nemen van nieuwsberichten over (niet toegestane) onderverhuur van woningen via websites zoals Airbnb....

lees meer
1 2 3 4 8