Nieuws en
Actualiteiten

12 januari 2016

Aanpassing van de ladder duurzame verstedelijking

Op 1 oktober 2012 is de Ladder duurzame verstedelijking ("de Ladder") in werking getreden als motiveringsvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening....

lees meer
12 januari 2016

Reparatiewet inzake de werking van de ‘Vormerkung’ van kracht

Op 5 november 2015 is een aantal wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht geworden. Met deze wijzigingen wordt beoogd...

lees meer

Wilt u persoonlijk kennis met ons maken?
Maak een vrijblijvende afspraak.

Neem contact op
12 januari 2016

Fusiegedragsregels 2015: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Per 1 oktober 2015 zijn de SER fusiegedragsregels...

lees meer
27 oktober 2015

Niet-nakoming van toezegging gemeente is onrechtmatig!

Op 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:1683) bepaald dat de gemeente Zoeterwoude onrechtmatig heeft gehandeld door het niet nakomen van...

lees meer
1 2 3 4 5 8