Aanbestedingsrecht

Bij het aanbestedingsrecht draait het allemaal om eerlijke concurrentie. Daarom zijn aanbestedingsprocedures onderworpen aan strikte (Europese) regels. Dit is een complex rechtsgebied waarbij diverse vragen kunnen rijzen zowel voor de overheid als voor de inschrijvers. Onze advocaten staan overheden en inschrijvers bij en bieden hoogwaardige en praktische advisering en begeleiding.