Bouwrecht

Bij bouwprojecten zijn altijd veel partijen betrokken. Architect, (onder)aannemer, installateurs, investeerders. Ieder met eigen contracten en algemene voorwaarden. Een geschil over de uitvoering van een contract ligt dan ook in een klein hoekje. Ons team helpt met het vinden van een werkbare oplossing, zodat onnodige vertraging voorkomen wordt.

Wij zijn bekend met alle in de bouw gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV 1989/2012, de UAV-GC 2000/2005, de SR 1997, de RVOI 1998/2001 en DNR 2005/2011.

Ook helpen wij u graag met het beoordelen en opstellen van uw bouwcontracten en denken wij graag met u mee over bijvoorbeeld het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm. Wij adviseren graag en procederen als het moet. Zowel bij de gewone rechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.